logo
  • Klic v sili
    112
  • Nujna medicinska pomoč
    05 711 21 12
  • Centrala
    05 711 21 00

RAZPISI PROSTA DELOVNA MESTA:

ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE: ZDRAVNIK SPEC.INTERNE MEDICINE-NG57198

SPECIALIST MEDICINE DELA,PROMETA IN ŠPORTA: SPEC.MEDICINE DELA,PROM.IN SPORTA-NC59809

SR.MED.SESTRA/ZDR. TEHNIK V AMBULANTI-PRIPRAVNIK: SR.MED.SES.-ZT V AMB.-PRIPRAVNIK-NF43204

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1: ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1-NF33580

FIZIOTERAPEVT ZA DELO V ZVC: FIZIOTERAPEVT-NE83861

DIPL.MED.SES.V SPECIALISTIČNI AMB.: DIPL.MED.SES.V SPEC.AMB.-NE77287

ZDRAVNIK SPECIALIST URGNTNE MEDICINE ZA DELO NA NMP IN URGENTNI SLUŽBI: ZDR.SPECIALIST-NE61197


JAVNA NAROČILA:

ZOBOTEHNIČNE STORITVE: IZVAJANJE ZOBOTEHNIČNIH STORITEVIZVAJANJE ZOBOTEHNICNIH STORITEV

LABORATORIJSKI MATERIAL: Laboratorijski reagenti in potr.met._RAZPISNA DOKUMENTACIJA

DIALIZNI PREVOZI PACIENTOV

Storitve ciscenja poslovnih prostorov Zdravstvega doma Ilirska Bistrica in dislocirane enote ZP KN in ZA IL.B

Nakup osebnih vozil za patronazno sluzbo 03-2018

_________________

Evidenčna naročila ZD IB 2017: Seznam evidencnih narocil ZDIB 2017