logo
 • Klic v sili
  112
 • Nujna medicinska pomoč
  05 711 21 12
 • Centrala
  05 711 21 00

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica.

Družbena odgovornost je sestavni del našega poslovanja in vodilo pri izvajanju zdravstvenih storitev. Naše vodilo sta etičnost in odgovornost do pacientov in skupnosti.

Sam proces zdravljenja temelji na učinkoviti nujni medicinski pomoči ter hitrem, prijaznem in strokovnem obravnavanju vsakega bolnika posamezno od preprečevanja obolevnosti, vzdrževanja zdravja ter same oskrbe in zdravljenja.

Prizadevamo si aktivno izvajati dejavnosti ozaveščanja občanov o zdravem načinu življenja.

Skupno vodilo zaposlenih je strokovno in odgovorno vodenje zavoda za doseganje dolgoročnih uspešnih rezultatov.

Naša družbena odgovornost v zdravstvu je vezana na subjekte, ki aktivno sodelujejo v zdravstvenem sistemu:

 • izvajalci zdravstvenih storitev
 • pacienti, kot uporabniki zdravstvenih storitev in
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kot plačnik opravljenih zdravstvenih storitev

Vsak od treh subjektov na svoj način zagotavlja družbeno odgovorno ravnanje, ki s svojim ravnanjem pripomore k boljšemu delovanju celotnega zdravstvenega sistema.

Zavedamo se pomembnosti narave, zato imamo skrben odnos do narave in okolja ter podpiramo in izvajamo strogo ločevanje odpadkov.