logo
 • Klic v sili
  112
 • Nujna medicinska pomoč
  05 711 21 12
 • Centrala
  05 711 21 00

Patronažno zdravstveno nego v ZD Ilirska Bistrica izvajamo diplomirane medicinske sestre in srednje medicinske sestre- babice:

 • Mateja Simčić, dipl.med. sestra
 • Božidara Česnik, dipl.med. sestra
 • Anica Fatur, dipl.med. sestra
 • Slavec Vida, dipl.med.sestra
 • Jana Jagodnik, dipl.med.sestra
 • Julijana Bubnič, srednja med. sestra-babica
 • Dolores Valenčić, srednja med.sestra-babica

Področja dela patronažne zdravstvene nege:

 • zdravstveno – socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti
 • zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu
 • zdravstvena nega bolnika na domu

Preventivne patronažne obiske vsaka patronažna medicinska sestra načrtuje v okviru zdravstvene zakonodaje in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, kurativne patronažne obiske pa izvajamo po naročilu zdravnika. Vsaka patronažna medicinska sestra izvaja patronažne obiske na dogovorjenem območju naše občine.

Patronažni obisk pri otročnici in novorojenčku po prihodu iz porodnišnice opravimo v prvih štiriindvajsetih urah po prihodu iz porodnišnice. O prihodu iz porodnišnice nas obvestite po telefonu ali pustite v zdravstvenem domu obvestilo: “Prijava poroda”.

Patronažne medicinske sestre imamo delovni čas od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih opravi dogovorjene nujne storitve patronažne zdravstvene nege po naročilu zdravnika patronažna medicinska sestra po razporedu. Ob prihodu otročnice z novorojenčkom domov pred prazniki in vikendom do 10 ure, se odda obvestilo “Prijava poroda” na Urgenci.

Patronažne medicinske sestre smo dosegljive od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro in med 14.00 in 15.00 uro v pisarni patronažne službe – prvo nadstropje zdravstvenega doma, levo, prva pisarna desno.

V tem času nas lahko pokličete tudi po telefonu: 05/7112131 ali 031-715-417. Po dogovoru z varovanci, ki jih redno obiskujemo smo dosegljive tudi na svoje osebne mobitele.