logo
  • Klic v sili
    112
  • Nujna medicinska pomoč
    05 711 21 12
  • Centrala
    05 711 21 00

IMG_5631

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA je v sedanji obliki ustanovila Občina leta 1993, kot javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. V organizacijski strukturi Zdravstvenega doma so naslednje d e j a v n o s t i:
splošna/družinska medicina (7 splošnih ambulant, šolski dispanzer, antikoagulantna ambulanta, center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, preventiva in vzgoja)
nujna medicinska pomoč (urgentna ambulanta, nujni medicinski prevozi)
dispanzer za medicino dela prometa in športa
specialistične ambulante (ortoped)
zobozdravstvo (4 ambulante, zobotehnika, zobozdravstvena vzgoja)
patronažna služba (5 nosilcev)
laboratorij
RTG
reševalna služba (nenujni medicinski prevozi)
upravno-tehnične službe.
Večino dejavnosti opravljamo na sedežu zavoda na Gregorčičevi cesti 8 v Ilirski Bistrici.
Z o b o z d r a v s t v o  d e l a v najetih prostorih na Ulici IV. armije 1 in v OŠ Antona Žnideršiča ter v Knežaku 147B.
D i s l o c i r a n e  z d r a v s t v e n e  p o s t a j e  so v Podgradu 12b, Knežaku 147b in ambulanta v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15.
v maju 2017 smo imeli zaposlenih 90 sodelavcev (zdravniki, zobozdravniki in dentisti, pripravniki, diplomirane med. sestre, srednje med. sestre, inženirji, tehniki ter ostali poklici). Ker imamo pooblastilo za izvajanje specializacij iz družinske medicine, so pri nas občasno zaposleni tudi specializanti. Problem postaja starostna struktura zdravnikov in razne omejitve, saj dežurno službo lahko opravlja le nekaj redno zaposlenih zdravnikov, zato si moramo pomagati tudi s pogodbenimi izvajalci.