logo
 • Klic v sili
  112
 • Nujna medicinska pomoč
  05 711 21 12
 • Centrala
  05 711 21 00

V Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica se izvaja zdravstveno vzgojo med predšolsko, šolsko in odraslo populacijo. V zdravstveno vzgojno delo so vključeni zdravstveni delavci različnih profilov : zdravniki, medicinske sestre, babice in fizioterapevti.

Moto dela je:

BOLJE JE PREPREČEVATI KOT PA ZDRAVITI!

JE TEŽKO, NEOPAZNO IN NEPOMEMBNO…

NE GRE ZA SEKUNDE MED ŽIVLJENJEM IN SMRTJO!

KO SE OZREŠ NAZAJ ,VIDIŠ, DA VLOŽEN TRUD NI ZAMAN!

Vzgoja za zdravje mladostnikov

Vzgojo za zdravje izvajamo na ravni osnovnih in srednjih šol. Zdravstveno vzgojo za šolske otroke in dijake izvajamo ob sistematskih pregledih , pa tudi na osnovnih šolah in srednji šoli.

Ob sistematskih pregledih izvajamo zdravstveno vzgojo ob vstopu v šolo, v 3., 6. in 8 razredu osnovne šole. Program zdravstvene vzgoje izvajamo na podlagi programa, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravje Republike Slovenije.

Ob sistematskem pregledu izvedemo tudi zdravstveno vzgojo za 1. in 3. letnik srednje šole.

V šolskem letu 2015/16 smo pričeli tudi s kontinuirano zdravstveno vzgojo po osnovnih šolah in in sicer z naslednjimi temami:

 1. Razred: Zdrave navade
 2. Razred: Osebna higiena
 3. Razred: Zdrava prehrana
 4. Razred: Preprečevanje poškodb
 5. Razred: Zasvojenost
 6. Razred: Odraščanje
 7. Razred: Medsebojna komunikacija
 8. Razred: Samopodoba
 9. Razred: Varna spolnost

Po dogovoru s pedagoškimi delavci na posameznih šolah se vključujemo še v druge sklope pedagoških procesov na šoli za učence, dijake in njihove starše (naravoslovni dnevi, športni dnevi, roditeljski sestanki, predavanja ob začetku šolskega leta).

Sample Header

V okviru zdravstvene vzgoje za odrasle izvajamo Programe svetovanja za zdravje, ki so organizirani v okviru Nacionalnega program preventive srčno – žilnih bolezni. Gre za programe v katere se vključujejo osebe, ki so več kot 20 % ogrožene za srčno žilne bolezni, kar pa osebni zdravnik oceni na podlagi preventivnega pregleda, v katerega so vključeni vsi moški med 35. in 65 letom starosti ter ženske v starosti med 45. in 75. let.

CINDI delavnice – kot jih imenujejo se izvajajo brezplačno. Izvajam o pa naslednje delavnice:

 1. Zdrav življenjski slog
 2. Dejavniki tveganja za srčno žilne bolezni
 3. Zdrava prehrana
 4. Šola hujšanja
 5. Test hoje na 2 km
 6. Telesna dejavnost – gibanje
 7. Skupinsko in individualno svetovanje za odvajanje kajenja

Podpora implemntaciji SVIT

Program SVIT je državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb na črevesju.

Poleg omenjenih dejavnosti v lokalni skupnosti sodelujemo tudi z drugimi organizacijami , ki delujejo v smislu krepitve zdravja občanov ( Društvo invalidov, diabetikov, koronarnih bolnikov), humanitarnimi organizacijami ter s tistimi delovnimi organizacijami, ki se zavedajo, da so zdravi delavci osnova uspešnega podjetja.

Šola za bodoče starše

Šola za starše poteka 3x letno.

– priprava na porod in nega dojenčka.

– tečaj za zgodnjo nosečnost

ODGOVORNI ZA PROGRAME ZDRAVSTVENE VZGOJE:

* Andreja Rebec, diplomirani sanitarni inženir

Dosegljivost :

 • Torek, sreda in petek od 7:00 do 15:00 ure
 • Telefon: 05 711 21 32
 • Email: andreja.rebec@zdib.si

* Barbara Janežič, diplomirana medicinska sestra

Dosegljivost:

 • Ponedeljek, četrtek in petek od 11:00 do 15:00 ure
 • Telefon: 05 711 21 32

———————-

SVIT točka : ponedeljek in četrtek  med 11:00 in 12:00 uro.